Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

De tekst voor 2015 bevat een klein aantal grammaticale correcties. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.