DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Een crisis-DBC heropenen

Het is niet nodig om een crisis-DBC af te sluiten voordat de 28 dagen verstreken zijn, behalve bij overlijden van de patiënt of wanneer de zorg voor een jeugdige bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar overgaat naar de Zvw. 

Als een crisis-DBC (voortijdig) gesloten is, kan deze heropend worden.

Afdrukken