DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Een crisis-DBC openen

Een hoofdbehandelaar kan bij een crisisinterventie een (nieuwe) crisis-DBC openen. De mogelijkheden zijn verschillend voor nieuwe patiënten en bekende patiënten.

Nieuwe patiënt

Als een patiënt nieuw is in het kader van crisiszorg, opent een behandelaar altijd een crisis-DBC.

! Let op: Heeft de patiënt een regulier zorgtraject lopen en komt de patiënt in crisis bij een instelling waar hij nog niet bekend staat als crisispatiënt, dan moet altijd een crisis-DBC geopend worden.

Bekende patiënt

In twee situaties wordt een nieuwe crisis-DBC geopend, wanneer de patiënt al bekend is bij de instelling als een crisispatiënt:

  • Bekende patiënt terug in crisiszorg
    Wanneer een bekende patiënt terugkomt in crisiszorg en er meer dan 28 dagen verstreken zijn sinds het openen van de vorige crisis-DBC.

! Let op: De beschikbaarheidscomponent mag maar één maal per 28 dagen worden geregistreerd. Er moeten tussen de openingsdatum van een crisis-DBC en een daarna geopende crisis-DBC minimaal 28 dagen verstreken zijn.

! Let op: Een crisis-DBC heeft maximaal een duur van 28 dagen en wordt dan afgesloten.

  • De crisisinterventie is na 28 dagen nog niet afgerond
    Er wordt een nieuwe crisis-DBC geopend als de crisisinterventie na 28 dagen nog niet is afgerond. De openingsdag van de nieuwe crisis-DBC is dan dag 29.

! Let op: Er moet op een crisis-DBC altijd directe tijd worden geregistreerd.

Afdrukken