DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Crisis-DBC

Bij een crisisinterventie mogen alléén instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie een crisis-DBC openen. Eventueel kan een al gesloten crisis-DBC heropend worden. Dit hangt af van de opening- en sluitdatum van de voorgaande crisis-DBC.

In de volgende gevallen moet een crisis-DBC worden geopend:

Een crisis-DBC openen voor een nieuwe patiënt:

Als een patiënt nieuw is in het kader van crisiszorg, opent een behandelaar altijd een crisis-DBC.

Een crisis-DBC openen voor een bekende patiënt:

Is een patiënt bij de instelling al bekend als een crisispatiënt, dan wordt in twee gevallen toch een nieuwe crisis-DBC geopend:

  • als er geen openstaande crisis-DBC meer is;
  • als de crisisinterventie na 28 dagen nog niet afgerond is.De openingsdag van de nieuwe crisis-DBC is dan dag 29.
Afdrukken