DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Crisis registreren: Wat?

Op een crisis-DBC met het zorgtype 'crisisinterventie zonder opname' en 'crisisinterventie met opname' mag alleen tijd geregistreerd worden op activiteiten die in verband staan met crisiszorg. De behandelaar moet twee zaken registreren: de beschikbaarheidscomponent en de crisisactiviteiten.

Beschikbaarheidscomponent voor een 24-uurs crisisdienst (buiten kantooruren)

Bij het registreren van een crisisinterventie op een crisis-DBC moet de behandelaar een verrichting registreren. Deze verrichting vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren. Het tarief van deze verrichting maakt geen onderscheid tussen crisiszorg binnen of buiten kantooruren. De verrichting ‘Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg’ mag maar één keer per crisis-DBC geregistreerd worden.

! Let op: De 'beschikbaarheidcomponent voor 24-uurs crisiszorg' kan enkel geregistreerd worden op een crisis-DBC die directe tijd bevat.

! Let op: Een crisis-DBC bevat altijd de activiteiten van de categorie 'crisisopvang' én de verrichting ‘Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg'. Is dat niet het geval, dan valt de DBC uit in de validatie.

Crisisactiviteiten tijdens de crisisdienst

Crisiscontacten worden geregistreerd op basis van tijdschrijven. Een behandelaar mag alleen patiëntgebonden crisiscontacten registreren, die hij daadwerkelijk heeft besteed. De patiëntgebonden activiteiten omvatten die activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van de crisisinterventie van een specifieke patiënt.

Binnen de categorie crisis zijn er verschillende activiteiten die door een behandelaar geschreven kunnen worden. Deze staan in de activiteiten en verrichtingenlijst. Het verschilt echter per zorgtype welke activiteiten wel en niet geregistreerd mogen worden. Er zijn twee zorgtypen voor crisis:

  • 301 Crisisinterventie zonder opname
  • 302 Crisisinterventie met opname

In deze tabel is aangegeven welke activiteiten wel geregistreerd mogen worden op een crisis-DBC met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' en 'Crisisinterventie met opname'.

Tabel: Te registreren crisisactiviteiten op een crisis-DBC

Op een crisis-DBC met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' mogen geen verblijfsdagen (met of zonder overnachting) geregistreerd worden. Is een crisis-DBC met zorgtype 'Crisisinterventie met opname' geopend, dan mogen er wel verblijfsdagen met overnachting geregistreerd worden.

Onder de crisisactiviteit 'Psychiatrisch onderzoek crisisinterventie' (zie de tabel) valt ook lichamelijk onderzoek om een somatische oorzaak van de crisis uit te sluiten.

! Let op: Is een crisis-DBC geopend met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' en het blijkt dat er toch een opname benodigd is om de patiënt te stabiliseren, dan moet het zorgtype voor het sluiten van de DBC gewijzigd worden.

! Let op: Bij crisiszorg dient er altijd behandelcontact te zijn. Een crisis-DBC met alleen indirecte tijd is niet mogelijk.

Afdrukken