DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verrichtingen registreren: Wanneer?

Registeren van een verrichting kan direct nadat de patiënt de behandeling ECT of ambulante Methadon heeft ontvangen.

! Tip: Het beste is om na afloop van de behandeling ECT of na de ambulante verstrekking van Methadon de verrichting zo snel mogelijk te registreren. Dit bevordert de betrouwbaarheid en juistheid van de geregistreerde verrichting.

Afdrukken