Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

2016: de tekst

'In het geval van een crisiscontact wordt een (nieuwe) crisis-DBC geopend of een al gesloten crisis-DBC heropend. De keuze voor het openen van een crisis-DBC of het heropenen van een crisis-DBC is afhankelijk van de opening- en sluitdatum van voorgaande crisis-DBC.'

is vervangen door:

'Een hoofdbehandelaar kan bij een crisisinterventie een crisis-DBC openen als er geen openstaande crisis-DBC voor deze patiënt bij dezelfde instelling aanwezig is.'