Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

2016 toegevoegd: Onder de crisisactiviteit 'Psychiatrisch onderzoek crisisinterventie' valt ook lichamelijk onderzoek om een somatische oorzaak van de crisis uit te sluiten.