Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

2016: het openen van een initiële DBC vanwege overgang van Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet toegevoegd.