Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

2016: tekst scherper geformuleerd. Tekst over Zorgtypes verplaatst naar 'Typeren'.