DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Crisis-dbc

Ten behoeve van een crisis-dbc kunnen twee zorgtypen worden gebruikt:

  • Crisisinterventie zonder opname
  • Crisisinterventie met opname

Alleen 24-uurs crisisdiensten met een regionale functie mogen deze zorgtypen registreren.

Het is niet verplicht om binnen een dbc met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' (301) of 'Crisisinterventie met opname' (302) een diagnose te registreren.

Afdrukken