Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

Zorgtype 150 Overgang naar DSM-5 toegevoegd.

De regiebehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform DSM-5. Voor de registratie en bekostiging moet de DSM-5 diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose.

Meerdere primaire diagnoses: