Wijzigingen ten opzichte van de vorige regelgeving

 Alleen 24-uurs crisisdiensten met een regionale functie mogen deze zorgtypen registreren.