DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen Crisis-DBC

In het geval van een crisis-DBC mogen alléén instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie deze openen. Deze zorgaanbieders hebben hiervoor speciale afspraken gemaakt met onder andere zorgverzekeraars, gemeenten en politie. De 24-uurs crisiszorg die deze crisisdiensten leveren wordt onder andere gekenmerkt door de niet planbaarheid van zorg. De geleverde crisiszorg heeft als doel de crisissituatie van de patiënt zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Een patiënt kan vervolgens (1) geen (tweedelijns)zorg meer nodig hebben; (2) een regulier zorgtraject starten; (3) een regulier zorgtraject vervolgen.

In het geval van een crisiscontact wordt een (nieuwe) crisis-DBC geopend of een al gesloten crisis-DBC wordt heropend. De keuze voor het openen van een crisis-DBC of het heropenen van een crisis-DBC is afhankelijk van de opening- en sluitdatum van voorgaande crisis-DBC. In deze figuur zijn de verschillende mogelijkheden gevisualiseerd. In de volgende paragrafen wordt verder toegelicht wanneer een crisis-DBC geopend of heropend moet worden.

Situaties waarin een crisis-DBC moet worden geopend

Afdrukken