DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen DBC: Wie?

Als er sprake is van het openen van een initiële DBC en een vervolg-DBC, naar aanleiding van een verwijzing naar de gespecialiseerde ggz, kan iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar een DBC openen.

! Let op: Het openen van een DBC is een administratieve handeling, maar de hoofdbehandelaar is en blijft verantwoordelijk voor het openen van een DBC1.

1) Aangezien de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor het openen van een DBC, wordt in de rest van het document aangegeven dat de hoofdbehandelaar de DBC opent, in gedachten houdende dat het een administratieve handeling is.

alleen van toepasing op jeugd-ggz

In de ggz is in 2013 door de Minister van VWS voor de jaren 2014 en 2015 een aantal beroepen aangewezen als hoofdbehandelaar. De eisen rondom het hoofdbehandelaarschap zijn voor de jeugd-ggz en de dyslexiezorg niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2015. Dit omdat deze eisen zijn vervat in de NZa- beleidsregels, die alleen gelden zolang deze zorg onder de Zvw valt. Of er na de overheveling nog sprake is van eisen en beperkingen aan het hoofdbehandelaarschap bij jeugd-ggz en dyslexiezorg, is afhankelijk van de afweging van de individuele gemeenten.

Afdrukken