DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verblijf registreren: Wat?

Er wordt binnen de DBC-systematiek een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het registreren van behandelactiviteiten en van verblijf. Bij de registratie van een verblijfsprestatie gaat het om een 'verblijfsdag'. In het tarief van een verblijfsprestatie is wel meegenomen dat een patiënt wordt verpleegd en verzorgd, maar niet dat een patiënt wordt behandeld. De behandelactiviteiten tijdens een verblijfsdag moeten dus apart geregistreerd worden.

Bij de registratie van verblijf wordt verder onderscheid gemaakt tussen:

Verblijf wordt altijd geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid1. Dagen dat de patiënt afwezig is mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie.

1) Afwezigheiddagen worden niet geregistreerd op de DBC van de betreffende patiënt.

alleen van toepasing op jeugd-ggz! Let op: Wanneer de ouders van een kind dat jonger is dan 18 jaar ook verblijven in de zorginstelling, zijn de kosten van verblijf van de ouders al toegerekend aan de verblijfsdag van het kind. Er mogen daarom geen verblijfsprestaties worden geregistreerd voor de ouders.

Afdrukken