DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten DBC: Wanneer?

In de volgende situaties moet de hoofdbehandelaar de DBC sluiten:

! Let op: Het zorgtraject hoeft niet direct gesloten te worden na sluiting van de DBC. Het zorgtraject moet gesloten worden wanneer een patient 365 dagen niet in zorg is geweest. Het zorgtraject dient dus 365 dagen na sluitingsdatum van laatste DBC gesloten te worden. De reden hiervoor is dat wanneer de patiënt voor dezelfde primaire diagnose terug in zorg komt na een bepaalde periode, er een vervolg-DBC geopend kan worden in het al lopende zorgtraject. Op deze manier wordt alle geboden zorg op één integraal zorgtraject geregistreerd.

alleen van toepasing op jeugd-ggz

Een uitzondering is van toepassing wanneer overgang plaatsvindt naar een andere bekostiging, bijvoorbeeld wanneer een kind 18 jaar wordt. Ook als een kind verhuist, waardoor een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de bekostiging, moet de DBC en het zorgtraject gesloten worden. Wanneer een kind verhuist naar een andere gemeente, maar niet wisselt van zorgaanbieder, moet de lopende DBC gesloten - en daarna een vervolg-DBC geopend worden. Als de patient ook wisselt van zorgaanbieder, moeten de lopende DBC en het zorgtraject worden gesloten en wordt een initiele DBC bij de nieuwe zorgaanbieder geopend.

Een DBC sluiten als de situatie van de patiënt verandert

In de volgende situaties moet de hoofdbehandelaar de DBC sluiten:

  • De patiënt is overleden. De hoofdbehandelaar moet de DBC in dit geval sluiten op de dag van overlijden. Het is niet toegestaan nog activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.
  • De patiënt is verhuisd naar een andere regio.
  • De patiënt is langdurig niet komen opdagen.
  • De patiënt heeft 365 dagen geen zorg ontvangen.
alleen van toepasing op jeugd-ggz
  • De patient is verhuisd naar een andere gemeente (jeugd-ggz). Ook als de patient wel bij dezelfde zorgaanbieder in behandeling blijft, moet de DBC worden afgesloten en een nieuwe vervolg-DBC worden geopend.

Een DBC sluiten omdat de patient is doorverwezen

Als de behandelaar de patient voor de behandeling van een primaire diagnose terug- dan wel doorverwijst naar een andere zorgaanbieder, moet hij de lopende DBC sluiten.

Een DBC sluiten omdat de patient is uitbehandeld

Als de behandelaar en patient in onderling overleg besluiten dat het behandeltraject voor de desbetreffende primaire diagnose is beeindigd, moet de behandelaar de lopende DBC sluiten.

Een DBC (voortijdig) sluiten zonder diagnoseclassificatie en behandelactiviteiten

Een DBC kan voortijdig worden afgesloten als een patient na de pre-intake, intake of diagnostiek niet in zorg komt. Ook wanneer een patient in crisis raakt en daarna in reguliere behandeling of uit zorg gaat, dient de DBC te worden afgesloten. Het is in beide gevallen mogelijk de DBC af te sluiten zonder diagnoseclassificatie.

Een DBC sluiten bij het bereiken van de maximale looptijd

Als de maximale looptijd van 365 dagen van de DBC is bereikt en de behandeling is nog niet afgerond, moet de hoofdbehandelaar de DBC sluiten. Er dient een vervolg-DBC te worden geopend met een van de volgende zorgtypen:

  • (langdurige periodieke) controle (201)
  • voortgezette behandeling (202)
  • uitloop (203)

! Let op: Een uitzondering geldt voor het initiele zorgtype 'second opinion' (106). Deze DBC hoeft namelijk niet 365 dagen open te hebben gestaan wanneer een behandeling wordt overgenomen door een behandelaar na het uitvoeren van een second opinion. De initiele DBC met zorgtype 'second opinion' (106) wordt afgesloten, om te vervolgen met een DBC met een van bovenstaande zorgtypen.

Een DBC afsluiten wanneer de zorg voor een patient overgaat naar een andere bekostiging

Wanneer de zorg van de patient overgaat van de Zorgverzekeringswet naar een andere bekostigingsgrondslag (bijvoorbeeld ABWZ) moet de DBC afgesloten worden.

Afdrukken