DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten DBC: Wat?

Bij het sluiten van een DBC moet de reden van afsluiten worden gegeven. Hierbij moet één van de volgende zeven redenen worden geregistreerd:

 

Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld
5 Afsluiting na alleen pre-intake /intake / diagnostiek / crisisopvang
9 Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging
19 Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek (binnen de Zvw)

 

De nummering van de sluitredenen is niet opvolgend. De reden hiervoor is dat de nummering in de codelijsten is aangehouden.

Afdrukken