DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Stappen registratie

Dit document is gericht op de processtap “Registratie”. Hierbinnen valt weer een onderscheid te maken tussen openen;  typeren; registreren; en sluiten. Om goed en volledig te kunnen registreren, zijn de stappen van het registratieproces als volgorde aangehouden.

Afdrukken