DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Toelichting vooraf

Spelregels DBC-registratie ggz


Dit zijn de regels die gelden voor de DBC-registratie in 2015. De regels zijn bedoeld als handleiding voor iedereen die in de gespecialiseerde ggz met DBC-registratie te maken heeft. U werkt bijvoorbeeld in een ggz-instelling, in een zelfstandig gevestigde praktijk of op een PAAZ- of PUK-afdeling.

N.B. De spelregels (18+)  zijn een instructie voor de DBC-registratie. Datgene wat er in de regeling DBC's gespecialiseerde GGZ is opgenomen, uitgeleverd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is leidend.

alleen van toepasing op jeugd-ggz

Jeugd-ggz

Gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg, dus ook voor de gespecialiseerde jeugd-ggz. Daarmee valt deze zorg niet meer onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De DBC-systematiek kan voor een periode van minimaal één en maximaal drie jaar gebruikt worden voor het registreren van de geleverde zorg aan kinderen en jeugdigen. Deze spelregels gelden voor 2015 dus ook voor de jeugd-ggz.

Er is een aantal aanpassingen in de spelregels dat uitsluitend voor de jeugd-ggz geldt. Deze zijn aangegeven door een lichtgrijze achtergrond. U kunt in het linkervenster aangeven of u wel of niet de regels voor jeugd-ggz wilt zien.

Afdrukken