DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Typeren crisis-DBC

In het geval van een crisisinterventie, heeft een behandelaar de keuze uit twee zorgtypen.

Tabel: zorgtypen bij een crisis-DBC

De behandelaar mag slechts één zorgtype selecteren. Heeft de behandelaar een DBC geopend en blijkt in de looptijd van de DBC dat het zorgtype niet meer juist is, moet het zorgtype gewijzigd worden. Het zorgtype moet bij het sluiten van de DBC wel volledig en juist geregistreerd zijn. Een voorbeeld hiervan is als een crisis-DBC geopend is met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' en het blijkt dat er toch een opname benodigd is om de patiënt te stabiliseren. Het zorgtype kan dan voor het sluiten van de crisis-DBC gewijzigd worden in zorgtype 'Crisisinterventie met opname'.

Crisisinterventie zonder opname – 301

De patiënt komt ambulant voor een crisisinterventie in zorg. De crisisinterventie vindt plaats bij de regionale 24-uurs crisisdienst. Het initiatief voor het contact ligt (vanaf een leeftijd van 16 jaar) bij de patiënt zelf, bij familie of het sociale netwerk, bij de politie of bij de huisarts. Er is geen sprake van opname van de patiënt. Een DBC met het zorgtype 'crisisinterventie' zijn crisiscontacten waarbij een patiënt niet verblijft bij de crisisdienst ten behoeve van de stabilisatie van de patiënt. Als een patiënt uit crisiszorg gaat of overgaat naar een reguliere behandeling, moet de DBC met dit zorgtype gesloten worden. DBC’s met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' hebben een looptijd van maximaal 28 kalenderdagen en kunnen geen verblijfsdagen (met of zonder overnachting) bevatten.

Crisisinterventie met opname – 302

Het gaat hier om een crisisinterventie met een klinische opname en is aan de orde wanneer een patiënt crisiszorg nodig heeft die wordt geboden door een regionale 24-uurs crisisdienst. Een DBC met dit zorgtype bevat crisiscontacten waarbij een patiënt ten behoeve van de stabilisatie verblijft in de instelling. Als een patiënt uit crisiszorg gaat of overgaat naar een reguliere behandeling, dan moet de DBC met dit zorgtype gesloten worden. DBC’s met het zorgtype 'Crisisinterventie met opname' hebben een looptijd van maximaal 28 kalenderdagen en de DBC moet minimaal 1 en maximaal 27 verblijfsdagen met overnachtingen bevatten.

Afdrukken