DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2015

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Typeren DBC: Wie?

De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijke voor het juist invullen van de volledige typering.

Alleen de volgende beroepen kunnen een hoofdbehandelaar zijn: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog.

alleen van toepasing op jeugd-ggz

Naast de hier genoemde beroepen kunnen binnen de jeugd-ggz ook orthopedagoog-generalist en een kinder- en jeugdpsycholoog hoofdbehandelaar zijn. De eisen rondom het hoofdbehandelaarschap zijn voor de jeugd-ggz en de dyslexiezorg niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2015. Dit omdat deze eisen zijn vervat in de NZa-beleidsregels, die alleen gelden zolang deze zorg onder de Zvw valt. Of er na de overheveling nog sprake is van eisen aan en beperkingen van het hoofdbehandelaarschap bij jeugd-ggz en dyslexiezorg, is afhankelijk van de afweging van de individuele gemeenten.

Afdrukken