DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Toelichting vooraf

Dit zijn de regels voor de DBC-registratie in 2016. Deze regels zijn bedoeld als handleiding voor iedereen die in de gespecialiseerde ggz met DBC-registratie te maken heeft. U werkt bijvoorbeeld in een ggz-instelling, in een zelfstandig gevestigde praktijk of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis (PAAZ/PUK).

Als er inhoudelijke wijzigingen zijn, worden deze in een apart venster aangegeven. 

De NZa stelt geen regels meer vast voor de jeugd-ggz. Deze treft u hier dan ook niet aan.

N.B. Deze regels zijn een speciaal voor webgebruik aangepaste instructie voor de DBC-registratie. Datgene wat in de Nadere regel DBC's gespecialiseerde ggz is opgenomen, uitgeleverd door de NZa, is altijd leidend. Raadpleeg daarom altijd ook de Nadere regel.

Tip: eerst meer weten over de DBC-systematiek in de ggz? Doe dan de gratis online leergang.

Afdrukken