DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Een vervolg-DBC openen

Bij het openen van een vervolg-DBC is altijd sprake van een bekende patiënt en precies dezelfde primaire diagnose. Een vervolg-DBC valt altijd onder hetzelfde zorgtraject waaronder de bijbehorende initiële DBC en eventuele eerdere vervolg-DBC’s vallen.

! Let op: Bij een vervolg-DBC mag de primaire diagnose niet verschillen van de primaire diagnose van de vorige (initiële of vervolg-)DBC. Ook als de primaire diagnose in dezelfde hoofdgroep valt als bij de voorgaande DBC maar niet precies dezelfde is, moet een initiële DBC geopend worden voor het behandelen van de nieuwe diagnose.

In de volgende situaties wordt een vervolg-DBC geopend:

De lopende DBC staat 365 dagen open.

Als een (initiële of vervolg-) DBC 365 dagen open staat en de behandeling is nog niet afgerond, sluit de hoofdbehandelaar de lopende DBC. Een vervolg-DBC met één van de volgende zorgtypen kan worden geopend: 

  • (langdurige periodieke) controle (201)
  • voortgezette behandeling (202)
  • uitloop (203)

De openingsdatum van de vervolg-DBC is de dag na het sluiten van de voorgaande DBC.

De patiënt komt terug in zorg

Nadat een DBC gesloten is kan een patiënt toch weer terug in zorg komen voor dezelfde diagnose. Als dit gebeurt binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande DBC, kan een vervolg-DBC geopend worden. Een alternatief is het heropenen van de DBC.

! Let op: Wanneer een patiënt terug in zorg komt, maar er zijn al 365 dagen verstreken sinds de sluiting van voorgaande DBC, dan opent de hoofdbehandelaar weer een initiële DBC.

! Let op: Wanneer in de voorgaande DBC geen diagnose is gesteld en de patiënt komt terug in zorg, moet de hoofdbehandelaar een initiële DBC openen. 

Vervolg na second opinion

Het kan voorkomen dat een zorgaanbieder de behandeling van een patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder, nadat de nieuwe behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd en hiervoor een DBC met het zorgtype 'Second opinion' (106) heeft geopend en gesloten. In dat geval moet de nieuwe hoofdbehandelaar een vervolg-DBC openen, volgend op deze second opinion DBC. Een vervolg-DBC met één van de volgende zorgtypen kan worden geopend:

  • (langdurige periodieke) controle (201)
  • voortgezette behandeling (202)
  • uitloop (203)

Een voorwaarde hiervoor is wel dat de afgesloten second opinion DBC exact dezelfde primaire diagnose bevat. Anders moet de nieuwe hoofdbehandelaar een nieuwe initiële DBC openen.

! Let op: Een initiële DBC met zorgtype 'Second opinion'  (106) hoeft niet 365 dagen open te hebben gestaan.

Verwijzing naar basis-ggz, geen vervolg-DBC

Als een patiënt voor een vervolgbehandeling in aanmerking komt en voldoet aan één van de patiëntprofielen in de basis-ggz, dan wordt deze patiënt verwezen naar de basis-ggz. In deze situatie wordt geen vervolg-DBC geopend.

Afdrukken