DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2016

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Stappen registratie

Deze tool is vooral gericht op de processtap 'Registratie'. Hierbinnen valt een onderscheid te maken tussen openen,  typerenregistreren en sluiten. Om goed en volledig te kunnen registreren, zijn de stappen van het registratieproces als volgorde aangehouden.

Afdrukken