Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Openen crisis-dbc

Alleen instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie mogen een dbc in het kader van crisis openen. De 24-uurs crisiszorg die deze crisisdiensten leveren wordt onder andere gekenmerkt door de niet planbaarheid van zorg. De geleverde crisiszorg heeft als doel de crisissituatie van de patiënt zo spoedig mogelijk te stabiliseren.

Een hoofdbehandelaar kan bij een crisisinterventie een crisis-dbc openen als er geen openstaande crisis-dbc voor deze patiënt bij dezelfde instelling aanwezig is. In onderstaande figuur zijn de verschillende mogelijkheden gevisualiseerd. In de volgende paragrafen worden deze verder toegelicht.