DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Een initiƫle dbc openen

Nieuwe patiënt

Voor een nieuwe patiënt worden altijd een initiële dbc en een daarbij behorend zorgtraject geopend.

! Let op: Beschikt een zorgaanbieder over meerdere locaties en verandert een patiënt alleen van locatie maar niet van primaire diagnose, dan is er géén sprake van een nieuwe patiënt. De regiebehandelaar op de andere locatie mag dan geen initiële dbc openen. Alle geboden zorg op de andere locatie voor dezelfde primaire diagnose moet op de al geopende dbc worden geregistreerd.

Bekende patiënt

Voor een bekende patiënt zijn er drie situaties waarin een initiële dbc geopend moet worden:

 • Een nieuwe primaire diagnose
  Een regiebehandelaar moet een initiële dbc openen als de bekende patiënt voor een andere diagnose in zorg komt dan de diagnose waarvoor de patiënt al in behandeling is. De primaire diagnose verschilt dus van de voorgaande geopende dbc’s.

! Let op: In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van meerdere diagnoses. De regiebehandelaar heeft dan de keuze om meerdere zorgtrajecten en daarmee initiële dbc’s tegelijkertijd te openen, maar ook om verschillende zorgtrajecten op elkaar aan te laten sluiten.

 • De patiënt komt terug in zorg
  De regiebehandelaar moet een initiële dbc (en zorgtraject) openen als de bekende patiënt terug in zorg komt, maar waarbij er al meer dan 365 dagen verstreken zijn sinds het sluiten van de vorige dbc.
   
 • De bekostiging gaat over vanuit een andere bekostiging naar de Zvw
  De regiebehandelaar moet een nieuw zorgtraject en een nieuwe initiële dbc openen als een lopende behandeling onder een andere bekostiging (zoals de Jeugdwet) wordt voorgezet en bekostigd vanuit de Zvw. Bij overgang vanuit de jeugdwet moet de initiële dbc geopend worden met zorgtype ‘Overgang vanuit de Jeugdwet’ (147).
Afdrukken