Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Openen dbc: wat?

De dbc-systematiek kent een onderscheid tussen de termen 'initiële dbc', 'vervolg-dbc', 'crisis-dbc'  en 'zorgtraject'. Voor een goed begrip zijn deze termen hieronder uitgelegd.

Initiële dbc

Een initiële dbc is de dbc die een regiebehandelaar opent voor een eerste of nieuwe zorgvraag van een patiënt. De initiële dbc is altijd de eerste dbc binnen een zorgtraject.

Vervolg-dbc

Een vervolg-dbc is een dbc die volgt op een initiële dbc of een voorgaande vervolg-dbc. Een vervolg-dbc heeft altijd precies dezelfde diagnose als de eerder afgesloten initiële dbc of vervolg-dbc.

Crisis-dbc

Een crisis-dbc is een dbc die een behandelaar opent als er sprake is van een crisisinterventie bij een patiënt en er nog geen crisis-dbc openstaat bij de betreffende instelling. Deze dbc's zijn alleen te openen door instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie.

Zorgtraject

Een initiële dbc met eventueel één of meerdere vervolg-dbc’s vormen samen het zorgtraject. Dit zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose.