DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Startdatum zorgtraject en openingsdatum dbc

Startdatum van het zorgtraject

Voordat een behandelaar een initiële dbc kan openen en zorg mag registreren, moet eerst een zorgtraject zijn gestart. De aanmeldingsdatum van de patiënt bepaalt de startdatum van het zorgtraject. Het vastleggen van de aanmeldingsdatum is verplicht volgens de minimale dataset (mds).

Openingsdatum dbc

Als een behandelaar een dbc opent, moet hij een openingsdatum vermelden. Dit is verplicht volgens de mds. De openingsdatum is de datum waarop de eerste (directe of indirecte) patiëntgebonden activiteit plaatsvindt. Alleen bij het openen van de volgende vervolg-dbc’s is de openingsdatum niet gelijk aan de datum van het eerste contact, maar de dag na sluiten van de voorgaande dbc:

  • (langdurig periodieke) Controle (201)
  • Voortgezette behandeling (202)
  • Uitloop (203)

Relatie tussen zorgtraject en dbc

De startdatum van het zorgtraject kan hetzelfde zijn als de openingsdatum van de initiële dbc, maar dit hoeft niet. Omdat de startdatum van het zorgtraject wordt bepaald door de aanmeldingsdatum van de patiënt, kan een zorgtraject bijvoorbeeld ook starten als het secretariaat een afspraak maakt. Er is op dat moment nog geen patiëntgebonden activiteit met een behandelaar. De startdatum van het zorgtraject ligt in dat geval vóór de openingsdatum van de initiële dbc.

Afdrukken