DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Openen dbc: wie?

Het openen van een dbc is een administratieve handeling. Iedereen onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar kan een dbc openen.

Een zorgtraject kan tevoren geopend worden door bijvoorbeeld het secretariaat, op het moment dat iemand een afspraak maakt.

Afdrukken