Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Samenvatting

Voordat de dbc wordt geopend moet een zorgtraject worden gestart.

De openingsdatum van de dbc is gelijk aan de datum waarop de eerste patiëntgebonden activiteit plaatsvindt, met uitzondering van enkele vervolg-dbc’s. Bij de volgende vervolg-dbc’s is de openingsdatum gelijk aan de dag na het sluiten van de voorafgaande dbc:

 • (langdurig periodieke) controle (201)
 • voortgezette behandeling (202)
 • uitloop (203)

In de volgende gevallen moet een initiële dbc worden geopend:

 • De patiënt is voor het eerst in zorg bij de instelling.
 • De patiënt heeft voor het eerst zorg nodig voor een bepaalde diagnose.
 • De patiënt komt terug in zorg en de vorige dbc is langer dan 365 dagen geleden gesloten.
 • Een patiënt komt terug in zorg en in de voorgaande dbc is geen diagnose gesteld.
 • De bekostiging van de zorg gaat over van bijvoorbeeld de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet.

In de volgende gevallen moet een vervolg-dbc worden geopend:

 • De lopende dbc staat 365 dagen open. Een vervolg-dbc met één van de volgende zorgtypen wordt geopend (openingsdatum vervolg-dbc is dan dag 366):
  - (langdurige periodieke) controle (201)
  - voortgezette behandeling (202)
  - uitloop (203)
 • Een patiënt komt terug in zorg voor dezelfde diagnose als een voorafgaande gesloten dbc .
 • De patiënt wordt overgenomen van een andere instelling/vrijgevestigde nadat de behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd. Voorwaarde is dat de afgesloten second opinion dbc dezelfde diagnose bevat.

Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, moet - als de jaargrens dat mogelijk maakt - de voorafgaande dbc heropend worden. Als de patiënt na 34 dagen terugkomt, dan zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe (vervolg-)dbc of heropenen van de dbc.