Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Crisis-dbc

Bij een crisisinterventie mogen alléén instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie een crisis-dbc openen. Eventueel kan een al gesloten crisis-dbc heropend worden. Dit hangt af van de opening- en sluitdatum van de voorgaande crisis-dbc. In principe mag per crisissituatie slechts één crisis-dbc geopend worden.

In de volgende gevallen moet een crisis-dbc worden geopend:

Een crisis-dbc openen voor een nieuwe patiënt:

Als een patiënt nieuw is in het kader van crisiszorg, opent een behandelaar altijd een crisis-dbc.

Een crisis-dbc openen voor een bekende patiënt:

Is een patiënt bij de instelling al bekend als een crisispatiënt, dan wordt in twee gevallen toch een nieuwe crisis-dbc geopend:

  • als er geen openstaande crisis-dbc meer is;
  • als de crisisinterventie na 28 dagen nog niet afgerond is.De openingsdag van de nieuwe crisis-dbc is dan dag 29.