DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Crisis registreren: wat?

Beschikbaarheidscomponent voor een 24-uurs crisisdienst (buiten kantooruren)

Deze verrichting vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren. Het tarief maakt geen onderscheid tussen crisiszorg binnen of buiten kantooruren. De verrichting ‘Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg’ mag maar één keer per crisis-dbc geregistreerd worden.

Crisisactiviteiten tijdens de crisisdienst

Crisiscontacten worden geregistreerd op basis van tijdschrijven. Een behandelaar mag alleen patiëntgebonden crisiscontacten registreren, die hij daadwerkelijk heeft besteed. De patiëntgebonden activiteiten omvatten die activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van de crisisinterventie van een specifieke patiënt.

Binnen de categorie crisis zijn er verschillende activiteiten die door een behandelaar geschreven kunnen worden. Deze staan in de activiteiten en verrichtingenlijst. In onderstaande tabel staat welke activiteiten wel geregistreerd mogen worden op een crisis-dbc met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname (301)' en 'Crisisinterventie met opname (302)'.

Tabel: Te registreren crisisactiviteiten op een crisis-DBC

Op een crisis-dbc met het zorgtype 'Crisisinterventie zonder opname' mogen geen verblijfsdagen (met of zonder overnachting) geregistreerd worden. Als blijkt dat er toch een opname nodig is om de patiënt te stabiliseren, dan moet het zorgtype voor het sluiten van de dbc gewijzigd worden.

Onder de crisisactiviteit 'Psychiatrisch onderzoek crisisinterventie' (zie de tabel) valt ook lichamelijk onderzoek om een somatische oorzaak van de crisis uit te sluiten.

! Let op: Bij crisiszorg dient er altijd behandelcontact te zijn. Een crisis-dbc met alleen indirecte tijd is niet mogelijk.

Afdrukken