Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Diagnostiek en behandeling

Een behandelaar mag alleen patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed. Het is toegestaan om standaardtijden of normtijden per activiteit vast te stellen. De zorgaanbieder/instelling is hierbij zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en (periodiek) herijken van deze normtijden.

Niet-patiëntgebonden tijd mag niet op een dbc worden geregistreerd. Patiëntgebonden activiteiten moeten geregistreerd worden onder directe tijd, indirecte tijd of reistijd.

Een dbc moet altijd directe tijd bevatten. Dat geldt voor zowel initiële als vervolg-dbc's. Een initiële dbc moet bovendien altijd direct patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen die staan beschreven in de declaratiebepalingen.

Wanneer meerdere behandelvormen tijdens een sessie met een patiënt worden toegepast, moet deze tijd naar verhouding verdeeld worden over deze behandelvormen.

Wanneer een patiënt groepstherapie krijgt waarbij twee of meer mensen tegelijkertijd behandeld worden, dient de behandelaar de bestede tijd te delen door het aantal deelnemers.

Tijd van een inloopspreekuur die niet aan patiënten is besteed mag niet geregistreerd worden op een dbc.

Alle tijd voor de behandeling van een diagnose moet op een dbc worden geschreven, ook als deze door een behandelaar van een andere zorginstelling is besteed (zie regeling onderlinge dienstverlening).

Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de dbc is opgenomen in de beroepentabel mogen op een geopende dbc diagnostiek en behandeling registreren. Hierbij gelden de volgende afwijkende regels:

  • Somatische beroepen: somatische activiteiten zijn niet apart opgenomen in de activiteitentabel. Hier moet gekozen worden voor de activiteit die het beste past bij de behandeling.
  • Behandelaren die een vervolgopleiding volgen: deze registreren onder het beroep van de opleiding die ze op het moment van registreren hebben afgerond. Stagairs en medewerkers die nog geen opleiding hebben afgerond mogen niet registreren.
  • Verpleegkundige beroepen en beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren: deze tijd wordt niet geregistreerd.