Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Toelichting vooraf

Alle activiteiten in het kader van de zorg voor een patiënt moeten worden geregistreerd op een dbc. De volgende pagina's gaan in op het registreren van activiteiten in verschillende categorieën: diagnostiek en behandeling, dagbesteding, verblijf en verrichtingen. Per categorie leest u wat kan worden geregistreerd, wie mag registreren en hoe en wanneer dat moet gebeuren.

Zorgcategorieën