DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Verrichtingen registreren

Binnen de zorgcategorie verrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen electroconvulsietherapie (ect) en de ambulante methadonverstrekking (amv). Daarnaast is er een toeslag mogelijk voor de inzet van een tolk gebarentaal/communicatiespecialist.

Afdrukken