Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Samenvatting

Bij het sluiten moet een van de volgende zeven redenen worden geregistreerd:

 • Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar
 • Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen
 • In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld
 • Afsluiting na alleen pré-intake / intake / diagnostiek / crisisopvang
 • Afsluiten vanwege openen vervolg-dbc
 • Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging
 • Afsluiten vanwege overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw)

Een dbc moet gesloten worden indien:

 • De situatie van de patiënt verandert, waardoor de behandeling niet voortgezet kan worden (bijvoorbeeld wanneer de patiënt langdurig niet is op komen dagen)
 • De patiënt is doorverwezen
 • De patiënt is uitbehandeld
 • De patiënt niet in zorg komt na pre-intake, intake of diagnostiek
 • De maximale looptijd van de dbc is bereikt
 • De bekostigingssystematiek van de behandeling wijzigt