Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Sluiten dbc: wanneer?

In de volgende situaties moet de hoofdbehandelaar de dbc sluiten:

Sluitreden 1: als de situatie van de patiënt verandert

In de volgende situaties moet de hoofdbehandelaar de dbc sluiten:

  • De patiënt is overleden. De hoofdbehandelaar moet de dbc in dit geval sluiten op de dag van overlijden. Het is niet toegestaan nog activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.
  • De patiënt is verhuisd en niet meer bereid is om te reizen voor de behandeling.
  • De patiënt is langdurig niet komen opdagen.
  • De patiënt heeft 365 dagen geen zorg ontvangen.

Sluitreden 2: omdat de patient is doorverwezen

Als de behandelaar de patient voor de behandeling van een primaire diagnose terug- dan wel doorverwijst naar een andere zorgaanbieder, moet hij de lopende dbc sluiten.

Sluitreden 3: omdat de patient is uitbehandeld

Als de behandelaar en patient in onderling overleg besluiten dat het behandeltraject voor de desbetreffende primaire diagnose is beeindigd, moet de behandelaar de lopende dbc sluiten.

Sluitreden 5: (voortijdig) zonder diagnoseclassificatie en behandelactiviteiten

Een dbc moet voortijdig worden afgesloten als een patient na de pre-intake, intake of diagnostiek niet in zorg komt. Het is in dit geval mogelijk de dbc af te sluiten zonder diagnoseclassificatie.

Sluitreden 9: bereiken van de maximale looptijd

Als de maximale looptijd van 365 dagen van de dbc is bereikt en de behandeling is nog niet afgerond, moet de hoofdbehandelaar de dbc sluiten. Er dient een vervolg-dbc te worden geopend met een van de volgende zorgtypen:

  • (langdurige periodieke) controle (201)
  • voortgezette behandeling (202)
  • uitloop (203)

! Let op: Een uitzondering geldt voor het initiele zorgtype 'second opinion' (106). Deze dbc hoeft namelijk niet 365 dagen open te hebben gestaan wanneer een behandeling wordt overgenomen door een behandelaar na het uitvoeren van een second opinion. De initiele dbc met zorgtype 'second opinion' (106) wordt afgesloten, om te vervolgen met een dbc met een van bovenstaande zorgtypen.

Sluitreden 10: zorg gaat over naar een andere bekostiging

Deze sluitreden wordt gebruikt wanneer de behandeling in de gespecialiseerde ggz stopt vanwege de overgang naar een andere bekostigingsgrondslag (bijvoorbeeld Wlz). Daarbij is een aanvullende voorwaarde dat er wordt verwacht dat de behandeling niet (op een later tijdstip) wordt voortgezet in de gespecialiseerde ggz. Wordt voortzetting van de behandeling (op een later tijdstip) wel verwacht, dan blijft de dbc openstaan.

Voorbeeld: wanneer de patiënt overgaat vanuit de gespecialiseerde ggz naar een behandeling binnen de forensische zorg en er wordt verwacht dat de patiënt niet meer terugkomt bij de gespecialiseerde ggz-zorgaanbieder voor een behandeling, dan wordt de dbc met deze sluitreden gesloten. Wanneer de patiënt overgaat vanuit de gespecialiseerde ggz naar een behandeling binnen de forensische zorg, maar het is duidelijk dat de patiënt na het aflopen van de strafrechtelijke titel weer terugkomt in de gespecialiseerde ggz-behandeling bij dezelfde zorgaanbieder, dan mag de dbc niet gesloten worden.

Sluitreden 19: overgang naar de zzp-systematiek (binnen de Zvw).

Dit is het geval na 365 dagen aaneengesloten verblijf. Wanneer de patiënt langer dan 365 dagen aaneengesloten verblijft, dient de dbc gesloten te worden en gaat de zorg voor de patiënt over op bekostiging door middel van zzp’s.

Een zorgtraject sluiten

Het zorgtraject moet gesloten worden wanneer een patiënt 365 dagen niet in zorg is geweest. Het zorgtraject moet dus 365 dagen na sluitingsdatum van de laatste dbc gesloten worden.