DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Sluiten dbc: wat?

Bij het sluiten van een dbc moet de reden van afsluiten worden gegeven. Hierbij moet één van de volgende redenen worden geregistreerd:

Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld
5 Afsluiting na alleen pre-intake /intake / diagnostiek / crisisopvang
9 Afsluiten vanwege openen vervolg-dbc
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging
19 Afsluiten vanwege overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw)


De nummering van de sluitredenen is niet opvolgend. De reden hiervoor is dat de nummering in de codelijsten is aangehouden.

Lees hier meer over de afsluitredenen.

Afdrukken