Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Sluiten dbc: wat?

Bij het sluiten van een dbc moet de reden van afsluiten worden gegeven. Hierbij moet één van de volgende redenen worden geregistreerd:

Code Beschrijving
1 Reden voor afsluiten bij patiënt / niet bij behandelaar
2 Reden voor afsluiten bij behandelaar / om inhoudelijke redenen
3 In onderling overleg beëindigd zorgtraject / patiënt uitbehandeld
5 Afsluiting na alleen pre-intake /intake / diagnostiek / crisisopvang
9 Afsluiten vanwege openen vervolg-dbc
10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging
19 Afsluiten vanwege overgang naar zzp-systematiek (binnen de Zvw)


De nummering van de sluitredenen is niet opvolgend. De reden hiervoor is dat de nummering in de codelijsten is aangehouden.

Lees hier meer over de afsluitredenen.