Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Declaratiebepalingen

Te declareren dbc-tarief

1. U kunt een bij de zorg behorend dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het gehele dbc-traject is afgesloten volgens de nadere regels.
  • De stappen in het dbc-traject (openen, typeren, registreren, sluiten en valideren) zijn volledig doorlopen.
  • Deze stappen (behalve valideren) vonden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.
  • De regiebehandelaar heeft voor het stellen van een diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt. Bij een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of een patiënt uit de Jeugdwet (zorgtype 147) geldt deze eis niet. Bij crisis-dbc’s hoeft de directe tijd niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.
  • Er zijn geen verblijfsdagen in rekening gebracht terwijl de patiënt afwezig was.
  • Het aantal geleverde minuten direct patiëntgebonden tijd is zodanig geregistreerd dat controle door de zorgverzekeraar en de NZa mogelijk is.

2. De zorgaanbieder kan het dbc-tarief in rekening brengen voor alle afgesloten dbc's die zijn gevalideerd met de validatiemodule. Het dbc-tarief dat wordt gedeclareerd is het tarief dat van toepassing was op de datum van openen van de dbc.

3. Het dbc-tarief wordt gedeclareerd aan de patiënt of de zorgverzekeraar. Wanneer de patiënt tijdens het dbc-traject is veranderd van zorgverzekeraar, moet het dbc-tarief worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar bij wie de patiënt verzekerd was op de datum van het openen van de dbc.

Onderlinge dienstverlening

4. Bij onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerder heeft aangevraagd. De uitvoerende zorgaanbieder mag geen dbc declareren.

Transparantie

5. Een zorgaanbieder heeft bepaalde verplichtingen als het gaat om transparantie richting de patiënt. Zie hiervoor de beleidsregel ‘Transparantie zorgaanbieders’.