Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Enkele belangrijke wijzigingen in 2017

De dbc-systematiek wordt ieder jaar aangepast aan de eisen van de tijd. Vaak zijn het kleine aanpassingen, maar in 2017 is ook een aantal grotere aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste passeren op deze aandacht kort de revue.

Regiebehandelaar vervangt hoofdbehandelaar

Conform het model-kwaliteitsstatuut ggz (veldnorm die vanaf 1 januari 2017 in werking treedt) is het begrip hoofdbehandelaar vervangen voor regiebehandelaar . Voor vrijgevestigden en instellingen gelden afzonderlijke lijsten met mogelijke regiebehandelaars. Ook dit is verwerkt in de nadere regel ‘gespecialiseerde ggz’.

Invoering DSM-5

Per 1 januari 2017 worden de verzekerde aanspraken geneeskundige ggz door het Zorginstituut Nederland geduid op grond van de DSM-5. DSM-5 wordt daarmee ook leidend voor de klinische praktijk. Vanaf 2017 classificeert u voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose in DSM-5. Deze DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vindt namelijk nog conform DSM-IV plaats. Lees er meer over in deze factsheet.