DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Stappen registratie

Deze tool is vooral gericht op de processtap 'Registratie'. Hierbinnen valt een onderscheid te maken tussen openentyperenregistreren en sluiten. Om goed en volledig te kunnen registreren, zijn de stappen van het registratieproces als volgorde aangehouden.

Vanaf 2017 wordt voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd  in DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vinden nog conform DSM-IV plaats.

Afdrukken