Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Toelichting vooraf

Dit zijn de regels voor de dbc-registratie in 2017. Deze regels zijn bedoeld als handleiding voor iedereen die in de gespecialiseerde ggz met dbc-registratie te maken heeft. U werkt bijvoorbeeld in een ggz-instelling, in een zelfstandig gevestigde praktijk of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis (paaz/puk).

Als er inhoudelijke wijzigingen zijn, worden deze in een apart venster aangegeven.

De NZa stelt geen regels meer vast voor de jeugd-ggz. Deze treft u hier dan ook niet aan.

N.B. Deze regels zijn een speciaal voor webgebruik aangepaste instructie voor de dbc-registratie. Datgene wat in de nadere regel gespecialiseerde ggz is opgenomen, uitgeleverd door de NZa, is altijd leidend. Raadpleeg daarom altijd ook de nadere regel.

Tip: eerst meer weten over de dbc-systematiek in de ggz? Doe dan de gratis online leergang.