Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Diagnoseclassificatie

Het derde onderdeel van de typering is de diagnose van de patiënt. De regiebehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform DSM-5. Voor de registratie en bekostiging moet de DSM-5 diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose. De regiebehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5 diagnose en de diagnose van de patiënt conform DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen.

De registratie van de diagnose gebeurt met de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij ICD-9-CM.

Lees ook deze factsheet over het werken met DSM-5 in de dbc-systematiek .