DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Identificatiegegevens

Het eerste onderdeel van de typering is het vastleggen van de identificatiegegevens van de patiënt. Welke gegevens de zorgaanbieder (bij een initiële dbc) in ieder geval moet invullen, is gebaseerd op de minimale dataset (mds). Dit zijn de volgende gegevens:

  • naam patiënt
  • geboortedatum
  • geslacht
  • postcode (wijkcode)
  • burgerservicenummer (BSN)
  • unieke identificatie zorgverzekeraar (conform het UZOVI-register)
Afdrukken