DBC Onderhoud

Dbc-regels registratie - 2017

Filter op:

U kunt voor u niet-relevante informatie verbergen door de instellingen die niet voor u van toepassing zijn uit te vinken.

Type instelling

Crisisdienst

Zorgtype

Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van het zorgtype, oftewel de aanleiding tot zorg. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt. De regiebehandelaar heeft de keuze uit de volgende zorgtypen: 

Initiële dbc

 • 101 Reguliere zorg
 • 106 Second opinion-dbc
 • 107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
 • 108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
 • 109 Bemoeizorg
 • 110 Rechterlijke machtiging (rm)
 • 111 Inbewaringstelling (ibs)
 • 116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
 • 147 Overgang vanuit de Jeugdwet
 • 150 Overgang naar DSM-5

Vervolg-dbc

 • 201 (Langdurig periodieke) controle
 • 202 Voortgezette behandeling
 • 203 Uitloop
 • 204 Exacerbatie/recidive
 • 205 Bemoeizorg
 • 206 Rechterlijke machtiging (rm)
 • 211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden

Deze zorgtypen worden verderop toegelicht.

In het systeem worden enkele zorgtypen geanonimiseerd, zodat de verzekeraar geen inzicht heeft in de specifieke zorgproblematiek van de patiënt.

Afdrukken