Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Zorgtype

Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van het zorgtype, oftewel de aanleiding tot zorg . Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt. De regiebehandelaar heeft de keuze uit de volgende zorgtypen:

Initiële dbc

 • 101 Reguliere zorg
 • 106 Second opinion-dbc
 • 107 Zorg op basis van een tertiaire verwijzing
 • 108 Langdurig periodieke controle (bij overname)
 • 109 Bemoeizorg
 • 110 Rechterlijke machtiging (rm)
 • 111 Inbewaringstelling (ibs)
 • 116 Rechterlijke machtiging met voorwaarden
 • 147 Overgang vanuit de Jeugdwet
 • 150 Overgang naar DSM-5

Vervolg-dbc

 • 201 (Langdurig periodieke) controle
 • 202 Voortgezette behandeling
 • 203 Uitloop
 • 204 Exacerbatie/recidive
 • 205 Bemoeizorg
 • 206 Rechterlijke machtiging (rm)
 • 211 Rechterlijke machtiging met voorwaarden

Deze zorgtypen worden verderop toegelicht.

In het systeem worden enkele zorgtypen geanonimiseerd , zodat de verzekeraar geen inzicht heeft in de specifieke zorgproblematiek van de patiënt.