Logo Nederlandse Zorgautoriteit Dbc-regels registratie - 2017

Zorgtypen bij een initiële dbc

Hieronder staan de mogelijke zorgtypen van een initiële dbc. De regiebehandelaar mag slechts één zorgtype selecteren. Zijn er meerdere zorgtypen van toepassing? Selecteer dan het zorgtype dat het beste de aanleiding tot zorg beschrijft.

! Let op: Is er sprake van Bemoeizorg (109) of een Rechterlijke machtiging op basis van de wet Bopz (111 of 116)? Selecteer dan altijd dit zorgtype, ook al komt een ander zorgtype ook in aanmerking.

 • Reguliere zorg – 101
  Het zorgtype reguliere zorg wordt gebruikt voor patiënten met een nieuwe zorgvraag die vanuit de eerste lijn, door bijvoorbeeld de huisarts of een collega-specialist, zijn doorverwezen.
 • Second opinion – 106
  Een ‘second opinion’ is de herbeoordeling van een zorgvraag en het bijbehorende advies door een andere zorgaanbieder. Er is doorgaans sprake van een beperkt aantal contacten en er is géén sprake van een overname van de behandeling. Als de dbc het zorgtype 'Second opinion' (106) heeft, moet de behandelaar minimaal één diagnostische activiteit registreren. Een dbc met dit zorgtype mag daarnaast niet meer dan 250 minuten directe tijd bevatten.
 • Zorg op basis van tertiaire verwijzing – 107
  Het betreft een patiënt met een nieuwe zorgvraag, die wordt gezien op basis van een erkende doorverwijzing door een collega-specialist uit een andere zorginstelling omdat daar de benodigde expertise, kennis, ervaring en/of behandelfaciliteiten voor die zorgvraag niet aanwezig zijn.
 • Langdurig periodieke controle (bij overname) – 108
  Er is sprake van een meerjarig zorgtraject waarbij de patiënt tenminste eenmaal per jaar ter controle wordt gezien nadat de initiële behandelingsfase is afgerond.

! Let op: Dit zorgtype kan alleen bij een initiële dbc worden geregistreerd wanneer de patiënt wordt overgenomen vanuit een andere zorginstelling/organisatie en waarbij er sprake is van een langdurige periodieke controle.

 • Bemoeizorg – 109
  Dit zorgtype wordt geregistreerd als bemoeizorg de aanleiding is voor het starten van de dbc in de gespecialiseerde ggz. Er is geen sprake van een juridische maatregel ten aanzien van de zorg. Activiteiten die gerekend kunnen worden tot bemoeizorg (voortraject; aanleiding van zorg; nog geen zorgvraag en zorgvrager) behoren niet tot de geneeskundige ggz en vallen daarmee niet onder de dbc-systematiek.
 • Rechterlijke machtiging (rm) – 110
  Bij het zorgtype rm is er sprake van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische in Ziekenhuizen (Bopz). Dbc’s met zorgtype rm moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en een activiteit uitgevoerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.

! Let op: Niet alle gevallen van rechterlijke machtiging vallen onder de Zvw/dbc-systematiek voor de ggz. Een rechterlijke machtiging die wordt afgegeven voor iemand in detentie die tijdelijk moet worden opgenomen in een ggz-instelling, valt onder het strafrecht en daarmee onder de systematiek voor forensische zorg in strafrechtelijk kader (dbbc-systematiek).

 • Inbewaringstelling (ibs) – 111
  Bij het zorgtype ibs is er sprake van een gedwongen spoedopname in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de wet Bopz. Dbc’s met zorgtype ibs moeten verblijfsdagen met overnachting bevatten en een activiteit geregistreerd door een beroep uit de beroepencluster ‘medische beroepen’. Er mogen geen activiteiten worden geregistreerd door het instellingstype 'zelfstandig gevestigde praktijken'.
 • Rechterlijke machtiging met voorwaarden – 116
  Dit zorgtype is een variant op het zorgtype rm waarbij de patiënt een gedwongen opname kan voorkomen als deze zich aan de door de rechter gestelde voorwaarden houdt. Dbc’s met zorgtype rm met voorwaarden hebben geen verblijfsdagen met overnachting en hebben wel een activiteit geregistreerd door een beroep uit het beroepencluster ‘medische beroepen’.
 • Overgang vanuit de Jeugdwet - 147
  Kies voor dit zorgtype als een lopende behandeling bekostigd onder de Jeugwet voortgezet en bekostigd wordt onder de Zorgverzekeringswet. Er moet dan een nieuw zorgtraject geopend worden met een nieuwe initiële dbc met dit zorgtype.
 • Overgang DSM-5 - 150
  Dit zorgtype moet gebruikt worden voor een lopende behandeling die in 2017 wordt voortgezet met een nieuw zorgtraject en een initiële dbc door de overgang naar DSM-5.