Activerende begeleiding

Activerende activiteiten van de instelling die zijn gericht op herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek.